Το semedu.gr δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους επιμορφούμενους εξειδικευμένες γνώσεις προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν το γνωστικό τους δυναμικό. Σκοπός των σεμιναρίων μας είναι η βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας μέσω απλών και πρακτικών συμβουλών, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από την επόμενη κιόλας ημέρα.

Η εισηγήτρια Κωνσταντίνα Χαρμπή